พระราชวังอี้เหอหยวน พระราชวังฤดูร้อนไลน์ปรึกษาเพื่อน

วันนี้จะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจอยู่ติดทะเลสาบบรรยากาศดีมาก ๆ คือพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยนห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมต เป็นสวนหลวงที่ขึ้นชื่อ 1 ใน 4 ของประเทศจีน เดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ปี ค.ศ. 1153 สมัยราชวงศ์หมิงมีการต่อเติมเป็นอันมาก และสมัยพระเจ้าคังซีถึงพระเจ้าเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง มีการต่อเติมขยาย ใช้เวลาประมาณ 60 ปี เป็นส่วนหนึ่งของสวยหยวนหมิงหยวน แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1750 ในสมัยสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 1860 ถูกพันธมิตรอังกฤษและฝรั่งเศสเผาเสียหายเป็นส่วนมาก ปี ค.ศ. 1888 พระนางฉือสีไทเฮานำเอาเงินงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนสวยงามถึงปัจจุบันนี้ พระราชวังอี้เหอหยวนกินเนื้อที่ 1,813 ไร่ ภายในประกอบด้วยภูผขาว่านโส้วซานและทะเลสาบคุนหมิง ซึ่งทะเลสาบขุดด้วยกำลังคนและนำดินไปถมเป็นภูเขาว่านโส้วซาน พร้อมทั้งตำหนักน้อยใหญ่ สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง เป็นที่พักอาศัย สถานที่ประกอบพิธีราชการแผ่นดินและเดินเล่น ชมวิว ตำหนักที่สำคัญ อาทิ เก๋งวัดพระหอม ตำหนักเรียงเมฆ เวทีงิ้ว เต๋อเหอหยวนและตำหนัก่าง ๆ เรือหินอ่อน วัดทิเบตหลังสวน ทิวทัศนริมคลองถนนซูโจวและระเบียงยาวเป็นต้น ( ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน )

Cr. คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน