Day: May 30, 2015

(ก.ย.) ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู 5วัน4คืน[บินTG] 36,900.-(ก.ย.) ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู 5วัน4คืน[บินTG] 36,900.-

โค้ดทัวร์ GH-0 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว…ลอยน้ำได้ • ตระการตา….เขื่อนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก “ซานเสียต้าป้า” • ผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น…..ระดับกินเนสบุ๊ค • ล่องเรือสำราญ “YANGTZE GOLD ” ระดับ 5