Day: July 20, 2015

(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5วัน4คืน[บินMU] 24,900.-(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5วัน4คืน[บินMU] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-39 • เฉินตู…ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ *ไม่รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว ** **

(พ.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน5คืน[บินTG] 29,900.-(พ.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน5คืน[บินTG] 29,900.-

โค้ดทัวร์ GH-38 • เฉินตู…ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน วังแพะเขียว ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • พร้อมชมโชว์ธิเบตที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ *ไม่รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว **

(ต.ค.-พ.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน7คืน[บินTG] 42,900.-(ต.ค.-พ.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน7คืน[บินTG] 42,900.-

โค้ดทัวร์ GH-37 • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • มรดกโลก…อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ • พร้อมชม โชว์ทิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • เฉินตู…ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า…สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน •

(ต.ค.-พ.ย.) ทัวร์เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว6วัน5คืน[บินTG] 36,900.-(ต.ค.-พ.ย.) ทัวร์เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว6วัน5คืน[บินTG] 36,900.-

โค้ดทัวร์ GH-36 • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • มรดกโลก…อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ • พร้อมชม โชว์ทิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • เฉินตู…ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า…สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน •

(25-30 ส.ค.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน[บินTG] 27,900.-(25-30 ส.ค.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน[บินTG] 27,900.-

โค้ดทัวร์ GH-35 • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • มรดกโลก….อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ • พร้อมชม โชว์ธิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • เฉินตู…ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า…สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน •

(ต.ค) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน4คืน[บินMU] 34,900.-(ต.ค) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน4คืน[บินMU] 34,900.-

โค้ดทัวร์ GH-34 • จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี • เฉินตู…ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ *รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว ** **

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2563 (2020) มีส่วนลดพิเศษให้คุณแน่นอนทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2563 (2020) มีส่วนลดพิเศษให้คุณแน่นอน

ทัวร์จีน ตุลาคม 2563 อัพเดททัวร์จีนประจำเดือนตุลาคม 2563 (2020) สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาทัวร์เที่ยวจีนในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี่ถือว่าเป็นฤดูที่สวยงามอีกหนึ่งฤดูของจีน ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีจีนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามด้วยความหลากหลายของพื้นที่ทางธรรมชาติทำให้เราได้พบเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่หาดูที่อื่นไม่ได้ อาทิเช่นความงามของทะเลสาบ ความงามของป่าไม้ที่ร่วมใจกันเปลี่ยนสีของใบไม้ทั่วทั้งปา วันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2563 มาฝากเพื่อน ๆ กัน   โปรแกรมทัวร์จีน ตุลาคม

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน(CA) 20,900.-(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน(CA) 20,900.-

โคัดทัวร์ GH-33 • เที่ยว กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามของ พระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์..THE PLACE ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง • ชมโชว์ตื่นเต้นเร้าใจ…กายกรรมปักกิ่ง •

(ก.ย.-ต.ค.) เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[บินCA] 21,900.-(ก.ย.-ต.ค.) เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[บินCA] 21,900.-

โค้ดทัวร์ GH-32 • เที่ยวกำแพงเมืองจีน…หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ช้อปปิ้งสุดมันส์…ถนนหวังฟู่จิ่ง และ ตลาดรัสเซีย • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พิเศษ…ชมโชว์สุดอลังการ…กายกรรมปักกิ่ง • บุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว

(ส.ค.-ต.ค.) ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[บินCA] 20,900.-(ส.ค.-ต.ค.) ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[บินCA] 20,900.-

โค้ดทัวร์ GH-31 • เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง…ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์.. ถนนหวังฟู่จิ่ง ตลาดรัสเซีย • เมนูพิเศษ….อาหารกวางตุ้ง, สุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่ง

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5วัน4คืน[บินTG] 25,900.-(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5วัน4คืน[บินTG] 25,900.-

โค้ดทัวร์ GH-30 • เที่ยวกำแพงเมืองจีน…หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง • ช้อปปิ้งสุดมันส์…ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฟู่จิ่งและ ตลาดรัสเซีย • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว…พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ …กายกรรมปักกิ่ง ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว** **