Day: October 5, 2016

อากาศปักกิ่งเดือนตุลาคม 2561 (7-26 องศาเซลเซียส) อัพเดทล่าสุดอากาศปักกิ่งเดือนตุลาคม 2561 (7-26 องศาเซลเซียส) อัพเดทล่าสุด

อัพเดทอากาศกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนประจำเดือนตุลาคม 2561 สำหรับเพื่อน ๆ ที่ได้จองทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เดือนตุลาคม กำลังหาว่าอากาศที่กรุงปักกิ่งประจำเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรกันบ้างจะได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าไปได้ถูก ซึ่งวันนี้ผมได้รวมเอาอุณหภูมิปักกิ่งเดือนตุลาคมมาให้เพื่อน ๆ แล้ว จะได้เตรียมตัวกันถูกเราไปดููตารางกันเลยดีกว่าครับ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่  7-26 องศาเซลเซียส เริ่มจะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้ว อากาศเริ่มหนาวเย็นเหมาะมาก ๆ สำหรับเพื่อน