Day: November 10, 2017

อากาศปักกิ่งเดือนธันวาคม 2561 (-9-8 องศาเซลเซียส) อัพเดทล่าสุดอากาศปักกิ่งเดือนธันวาคม 2561 (-9-8 องศาเซลเซียส) อัพเดทล่าสุด

อัพเดทอากาศ ณ กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนประจำเดือนธันวาคม 2561 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะเดินทางไป ทัวร์จีน ธันวาคม 2561 นี้ จะได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าได้ถูกต้องว่าควรเอาอะไรไปบ้างและอุณหภูมิเท่าไหร่ ปักกิ่งในเดือนธันวาคมถือว่าเป็นฤดูหนาว ช่วงหน้าหนาวอากาศจะอยู่ที่ประมาณ (-9) ถึง 9 องศาเซลเซียส ถือว่าอากาศค่อนข้างหนาวสำหรับคนไทยควรเตรียมเสื้ิอผ้ากันหนาวหนา ๆ