Author: admin

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6วัน(บินเสฉวนแอร์) 30,999.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6วัน(บินเสฉวนแอร์) 30,999.-

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สตาร์บัคส์ใหญ่ที่สุดในโลก 4วัน[บินเซี่ยงไฮ้แอร์] 11,899.-(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สตาร์บัคส์ใหญ่ที่สุดในโลก 4วัน[บินเซี่ยงไฮ้แอร์] 11,899.-

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ซานย่า หมี่ซั่ว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ 5วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น)(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ซานย่า หมี่ซั่ว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ 5วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น)

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว เมืองโบราณ 4วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 16,899.-(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว เมืองโบราณ 4วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 16,899.-

(สงกรานต์,แรงงาน,อาสาฬ) ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 8วัน(บินลักกี้แอร์) 16,888.-(สงกรานต์,แรงงาน,อาสาฬ) ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 8วัน(บินลักกี้แอร์) 16,888.-

(สงกรานต์-พ.ค.) ทัวร์หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน(บินแอร์ไชน่า) 19,888.-(สงกรานต์-พ.ค.) ทัวร์หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน(บินแอร์ไชน่า) 19,888.-