Author: Go Holiday

ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ 2564 (2021) มอบส่วนลดพิเศษแน่นอนทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ 2564 (2021) มอบส่วนลดพิเศษแน่นอน

ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ อัพเดททัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ 2563 (2021) กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาทัวร์ปีใหม่อยู่วันนี้ผมจะมาแนะนำทัวร์ปักกิ่งปีใหม่ให้เพื่อน ๆ ได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางเที่ยวต่างประเทศในวันหยุดสิ้นแปีแบบนี้ ทัวร์ปักกิ่งมีหลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น ชมเทศกาลน้ำแข็ง และยังมีทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และอีกหลากหลายเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในปักกิ่ง

(วันพ่อ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วันบินไชน่าอีสเทิร์น] 24,900.-(วันพ่อ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วันบินไชน่าอีสเทิร์น] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-124 วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองฉู่สง 13.00น. คุณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 15.45น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ MU742 19.10น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิงผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองฉู่สง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปด้วยมนต์ขลังและเสน่ห์แห่งอาณาจักรโบราณเมืองฉู่สงหรือชาวเผ่าอี้

(รัฐธรรมนูญ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน[บินการบินไทย] 28,900.-(รัฐธรรมนูญ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน[บินการบินไทย] 28,900.-

โค้ดทัวร์ GH-123 กำหนดเดินทาง วันที่ 07-12 ธ.ค.59 (วันรัฐธรรมนูญ) ราคา 28,900.- วันที่ 28 ธ.ค. 59-02 ม.ค. 60 (วันปีใหม่) ราคา 30,900.- วันที่ 29

(ธ.ค.-ปีใหม่) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน[บินCHINA SOUTHERN] 17,900.-(ธ.ค.-ปีใหม่) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน[บินCHINA SOUTHERN] 17,900.-

โค้ดทัวร์ GH-121 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน 10.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

(ปีใหม่) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน[บินการบินไทย] 30,900.-(ปีใหม่) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5 วัน[บินการบินไทย] 30,900.-

โค้ดทัวร์ GH-120 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ขึ้นหอไข่มุก+SKY WALK-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน ถนนนานกิง 08.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 11.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง

(ม.ค.-ก.พ.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน[บินการบินไทย] 24,900.-(ม.ค.-ก.พ.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน[บินการบินไทย] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-119 วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)-เฉินตู-ตูเจียงเยี่ยน 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่

(ปีใหม่) ทัวร์เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาซีหลิงซาน 6วัน[บินการบินไทย] 31,900.-(ปีใหม่) ทัวร์เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาซีหลิงซาน 6วัน[บินการบินไทย] 31,900.-

โค้ดทัวร์ GH-118 วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เขาง้อไบ๊ 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 10.15 น. ออกเดินทางสู่

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน[บินไชน่าอีสเทิร์น] 27,900.-(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน[บินไชน่าอีสเทิร์น] 27,900.-

โค้ดทัวร์ GT-57 วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU/FM) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน วันที่สอง กรุงเทพฯ-

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ซูโจว อู๋ซี 6วัน4คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 16,900.-(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ซูโจว อู๋ซี 6วัน4คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 16,900.-

โค้ดทัวร์ GT-52 วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-เซี่ยงไฮ้ 21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 1 แถวที่ 2 สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5วัน4คืน[บินนกสกู๊ต] 14,900.-(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5วัน4คืน[บินนกสกู๊ต] 14,900.-

โค้ดทัวร์ GT-51 วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-นานกิง 10.30น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT(XW) โดยมีเจ้าหน้าที่

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์นานกิง หังโจว ผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 6วัน5คืน[บินนกสกู๊ต] 15,900.-(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์นานกิง หังโจว ผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 6วัน5คืน[บินนกสกู๊ต] 15,900.-

โค้ดทัวร์ GT-50 วันแรก กรุงเทพฯ- สนามบินดอนเมือง-นานกิง 10.30น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT(XW)

(ก.ค.-ธ.ค.) ทัวร์หังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5วัน4คืน[บินแอร์ ไชน่า] 24,900.-(ก.ค.-ธ.ค.) ทัวร์หังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5วัน4คืน[บินแอร์ ไชน่า] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GT-46 วันแรก กรุงเทพฯ-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หังโจว-หนิงปอ 00.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี 6วัน4คืน[บินไชน่า อีสเทิร์น] 28,900.-(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว อู๋ซี 6วัน4คืน[บินไชน่า อีสเทิร์น] 28,900.-

โค้ดทัวร์ GH-45 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU/FM) โดยมีเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5วัน4คืน[บินไทย] 24,900.-(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว 5วัน4คืน[บินไทย] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-41 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-ขึ้นหอไข่มุก+SKY WALK-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานถนนนานกิง 08.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่GO HOLIDAY TOUR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 11.10 น.

(ส.ค.-พ.ย.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[การบินไทย] 20,900.-(ส.ค.-พ.ย.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[การบินไทย] 20,900.-

โค้ดทัวร์ GT-40 วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 20.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 23.00 น.

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน[บินไชน่าอีสเทิร์น] 27,900.-(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน[บินไชน่าอีสเทิร์น] 27,900.-

โค้ดทัวร์ GT-29 วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU/FM) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน วันที่สอง กรุงเทพฯ-

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี๊ย 6วัน 23,900.-(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี๊ย 6วัน 23,900.-

โค้ดทัวร์ GT-26 กำหนดการเดินทาง วันที่ 22-27 ก.ค. 59 ราคา 23,900.- วันที่ 11-16 ส.ค.59 (วันแม่) ราคา 23,900.- วันที่ 25-30 ส.ค. 59 ราคา

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน[การบินไทย] 24,900.-(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน[การบินไทย] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GT-25 วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 10.10

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กง 5วัน3คืน[บินแอร์ไชน่า] 16,900.-(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กง 5วัน3คืน[บินแอร์ไชน่า] 16,900.-

โค้ดทัวร์ GT-24 • เที่ยว..กำแพงเมืองจีน..1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชม..พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง…ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง • ชมความงดงามของ..พระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงสุดอลังการ…..กายกรรมปักกิ่ง • ช้อปปิ้งสุดมันส์…ถนนหวังฟู่จิ่ง THE PLACE และ

(ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน[บินแอร์ไชน่า] 19,900.-(ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน[บินแอร์ไชน่า] 19,900.-

โค้ดทัวร์ GT-23 • เที่ยว กำแพงเมืองจีน….1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังกู้กง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ชมความงดงาม..หอฟ้าเทียนถาน..ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง • ช้อปปิ้งสุดมันส์… ตลาดรัสเซีย THE