Author: Zego Travel

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน[บินนกสกู๊ต] 12,777.-(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน[บินนกสกู๊ต] 12,777.-

โค้ดทัวร์ ZG-58 พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด) • นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก • นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป •