อากาศปักกิ่งเดือนธันวาคม 2561 (-9-8 องศาเซลเซียส) อัพเดทล่าสุด

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

อัพเดทอากาศ ณ กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนประจำเดือนธันวาคม 2561 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะเดินทางไป ทัวร์จีน ธันวาคม 2561 นี้ จะได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าได้ถูกต้องว่าควรเอาอะไรไปบ้างและอุณหภูมิเท่าไหร่ ปักกิ่งในเดือนธันวาคมถือว่าเป็นฤดูหนาว ช่วงหน้าหนาวอากาศจะอยู่ที่ประมาณ (-9) ถึง 9 องศาเซลเซียส ถือว่าอากาศค่อนข้างหนาวสำหรับคนไทยควรเตรียมเสื้ิอผ้ากันหนาวหนา ๆ ไปด้วย อย่าลืมรองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู เตรียมไปให้พร้อม กุมภาพันธ์นี้ขอให้ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ให้สนุก

วันที่ อุณหภูมิสูง (องศาเซลเซียส) สภาพอากาศ
01-12-18 8°/0° แดดจัดเป็นบางส่วน
02-12-18 11°/1° แดดจัดเป็นบางส่วน
03-12-18 7°/-5° แดดจัดเป็นบางส่วน
04-12-18 0°/-6° มีเมฆเป็นส่วนใหญ่
05-12-18 2°/-6° แดดจัดเป็นบางส่วน
06-12-18 2°/-7° แดดจัดเป็นบางส่วน
07-12-18 3°/-4° แดดจัดเป็นส่วนใหญ่
08-12-18 7°/-3° อบอุ่นขึ้น
09-12-18 7°/-2° แดดจัดเป็นส่วนใหญ่
10-12-18 7°/-2° ฝนเล็กน้อย
11-12-18 5°/-2° แดดจัดเป็นบางส่วน
12-12-18 7°/-3° แดดจัด
13-12-18 7°/-4° แดดจัด
14-12-18 6°/-3° ฝนเล็กน้อย
15-12-18 6°/-9° แดดจัด
16-12-18 0°/-10° หนาวขึ้น
17-12-18 -1°/-10° เมฆเพิ่มขึ้น
18-12-18 -1°/-10° แดดจัด
19-12-18 0°/-10° แดดจัดเป็นบางส่วน
20-12-18 1°/-8° แดดจัดเป็นบางส่วน
21-12-18 2°/-8° แดดจัด
22-12-18 2°/-6° แดดจัด
23-12-18 4°/-5° มีเมฆและแดด
24-12-18 5°/-4° มีเมฆเป็นส่วนใหญ่
25-12-18 5°/-10° มีเมฆและแดด
26-12-18 6°/-10° แดดจัด
27-12-18 0°/-7° แดดจัดเป็นส่วนใหญ่
28-12-18 2°/-7° มีเมฆและแดด
29-12-18 3°/-7° แดดจัดเป็นส่วนใหญ่
30-12-18 3°/-5° แดดจัด
31-12-18 4°/-7° แดดจัด

อากาศปักกิ่ง ตลอดทั้งปี

อากาศปักกิ่ง มกราคม อากาศปักกิ่ง กุมภาพันธ์
อากาศปักกิ่ง มีนาคม อากาศปักกิ่ง เมษายน
อากาศปักกิ่ง พฤษภาคม อากาศปักกิ่ง มิถุนายน
อากาศปักกิ่ง กรกฎาคม อากาศปักกิ่ง สิงหาคม
อากาศปักกิ่ง กันยายน อากาศปักกิ่ง ตุลาคม
อากาศปักกิ่ง พฤศจิกายน อากาศปักกิ่ง ธันวาคม

ไลน์ปรึกษาเพื่อน
[X] close