อากาศปักกิ่งเดือนธันวาคม 2561 (-9-8 องศาเซลเซียส) อัพเดทล่าสุด

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

อัพเดทอากาศ ณ กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนประจำเดือนธันวาคม 2561 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะเดินทางไป ทัวร์จีน ธันวาคม 2561 นี้ จะได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าได้ถูกต้องว่าควรเอาอะไรไปบ้างและอุณหภูมิเท่าไหร่ ปักกิ่งในเดือนธันวาคมถือว่าเป็นฤดูหนาว ช่วงหน้าหนาวอากาศจะอยู่ที่ประมาณ (-9) ถึง 9 องศาเซลเซียส ถือว่าอากาศค่อนข้างหนาวสำหรับคนไทยควรเตรียมเสื้ิอผ้ากันหนาวหนา ๆ ไปด้วย อย่าลืมรองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู เตรียมไปให้พร้อม กุมภาพันธ์นี้ขอให้ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ให้สนุก

วันที่ อุณหภูมิสูง (องศาเซลเซียส) สภาพอากาศ
01-12-18 8°/0° แดดจัดเป็นบางส่วน
02-12-18 11°/1° แดดจัดเป็นบางส่วน
03-12-18 7°/-5° แดดจัดเป็นบางส่วน
04-12-18 0°/-6° มีเมฆเป็นส่วนใหญ่
05-12-18 2°/-6° แดดจัดเป็นบางส่วน
06-12-18 2°/-7° แดดจัดเป็นบางส่วน
07-12-18 3°/-4° แดดจัดเป็นส่วนใหญ่
08-12-18 7°/-3° อบอุ่นขึ้น
09-12-18 7°/-2° แดดจัดเป็นส่วนใหญ่
10-12-18 7°/-2° ฝนเล็กน้อย
11-12-18 5°/-2° แดดจัดเป็นบางส่วน
12-12-18 7°/-3° แดดจัด
13-12-18 7°/-4° แดดจัด
14-12-18 6°/-3° ฝนเล็กน้อย
15-12-18 6°/-9° แดดจัด
16-12-18 0°/-10° หนาวขึ้น
17-12-18 -1°/-10° เมฆเพิ่มขึ้น
18-12-18 -1°/-10° แดดจัด
19-12-18 0°/-10° แดดจัดเป็นบางส่วน
20-12-18 1°/-8° แดดจัดเป็นบางส่วน
21-12-18 2°/-8° แดดจัด
22-12-18 2°/-6° แดดจัด
23-12-18 4°/-5° มีเมฆและแดด
24-12-18 5°/-4° มีเมฆเป็นส่วนใหญ่
25-12-18 5°/-10° มีเมฆและแดด
26-12-18 6°/-10° แดดจัด
27-12-18 0°/-7° แดดจัดเป็นส่วนใหญ่
28-12-18 2°/-7° มีเมฆและแดด
29-12-18 3°/-7° แดดจัดเป็นส่วนใหญ่
30-12-18 3°/-5° แดดจัด
31-12-18 4°/-7° แดดจัด

อากาศปักกิ่ง ตลอดทั้งปี

อากาศปักกิ่ง มกราคม อากาศปักกิ่ง กุมภาพันธ์
อากาศปักกิ่ง มีนาคม อากาศปักกิ่ง เมษายน
อากาศปักกิ่ง พฤษภาคม อากาศปักกิ่ง มิถุนายน
อากาศปักกิ่ง กรกฎาคม อากาศปักกิ่ง สิงหาคม
อากาศปักกิ่ง กันยายน อากาศปักกิ่ง ตุลาคม
อากาศปักกิ่ง พฤศจิกายน อากาศปักกิ่ง ธันวาคม
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน