อากาศปักกิ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (-1)-14 องศาเซลเซียส

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

อัพเดทอากาศ ณกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะเดินทางไป ทัวร์ปักกิ่งกุมภาพันธ์ 2562 นี้ จะได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าได้ถูกต้องว่าควรเอาอะไรไปบ้างและอุณหภูมิเท่าไหร่ ปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอากาศจะอยู่ที่ประมาณ (-1) ถึง 14 องศาเซลเซียส ถือว่าอากาศค่อนข้างหนาวสำหรับคนไทยควรเตรียมเสื้ิอผ้ากันหนาวหนา ๆ ไปด้วย อย่าลืมรองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู เตรียมไปให้พร้อม กุมภาพันธ์นี้ขอให้ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ให้สนุก

วันที่ อุณหภูมิสูง (องศาเซลเซียส)
1-ก.พ.-17 5°/-8°
2-ก.พ.-17 6°/-10°
3-ก.พ.-17 6°/-6°
4-ก.พ.-17 8°/-2°
5-ก.พ.-17 9°/-2°
6-ก.พ.-17 5°/-2°
7-ก.พ.-17 3°/-3°
8-ก.พ.-17 4°/-4°
9-ก.พ.-17 3°/-4°
10-ก.พ.-17 6°/-5°
11-ก.พ.-17 9°/-7°
12-ก.พ.-17 10°/-5°
13-ก.พ.-17 10°/-5°
14-ก.พ.-17 7°/-3°
15-ก.พ.-17 10°/1°
16-ก.พ.-17 6°/-3°
17-ก.พ.-17 6°/-3°
18-ก.พ.-17 7°/-2°
19-ก.พ.-17 12°/1°
20-ก.พ.-17 8°/-2°
21-ก.พ.-17 6°/-1°
22-ก.พ.-17 7°/-2°
23-ก.พ.-17 8°/-1°
24-ก.พ.-17 10°/0°
25-ก.พ.-17 10°/0°
26-ก.พ.-17 11°/1°
27-ก.พ.-17 14°/3°
28-ก.พ.-17 5°/-4°

อากาศปักกิ่ง ตลอดทั้งปี

อากาศปักกิ่ง มกราคม อากาศปักกิ่ง กุมภาพันธ์
อากาศปักกิ่ง มีนาคม อากาศปักกิ่ง เมษายน
อากาศปักกิ่ง พฤษภาคม อากาศปักกิ่ง มิถุนายน
อากาศปักกิ่ง กรกฎาคม อากาศปักกิ่ง สิงหาคม
อากาศปักกิ่ง กันยายน อากาศปักกิ่ง ตุลาคม
อากาศปักกิ่ง พฤศจิกายน อากาศปักกิ่ง ธันวาคม
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน