อากาศปักกิ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (-1)-14 องศาเซลเซียส

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

อัพเดทอากาศ ณกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะเดินทางไป ทัวร์ปักกิ่งกุมภาพันธ์ 2562 นี้ จะได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าได้ถูกต้องว่าควรเอาอะไรไปบ้างและอุณหภูมิเท่าไหร่ ปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอากาศจะอยู่ที่ประมาณ (-1) ถึง 14 องศาเซลเซียส ถือว่าอากาศค่อนข้างหนาวสำหรับคนไทยควรเตรียมเสื้ิอผ้ากันหนาวหนา ๆ ไปด้วย อย่าลืมรองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู เตรียมไปให้พร้อม กุมภาพันธ์นี้ขอให้ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ให้สนุก

วันที่ อุณหภูมิสูง (องศาเซลเซียส)
1-ก.พ.-17 5°/-8°
2-ก.พ.-17 6°/-10°
3-ก.พ.-17 6°/-6°
4-ก.พ.-17 8°/-2°
5-ก.พ.-17 9°/-2°
6-ก.พ.-17 5°/-2°
7-ก.พ.-17 3°/-3°
8-ก.พ.-17 4°/-4°
9-ก.พ.-17 3°/-4°
10-ก.พ.-17 6°/-5°
11-ก.พ.-17 9°/-7°
12-ก.พ.-17 10°/-5°
13-ก.พ.-17 10°/-5°
14-ก.พ.-17 7°/-3°
15-ก.พ.-17 10°/1°
16-ก.พ.-17 6°/-3°
17-ก.พ.-17 6°/-3°
18-ก.พ.-17 7°/-2°
19-ก.พ.-17 12°/1°
20-ก.พ.-17 8°/-2°
21-ก.พ.-17 6°/-1°
22-ก.พ.-17 7°/-2°
23-ก.พ.-17 8°/-1°
24-ก.พ.-17 10°/0°
25-ก.พ.-17 10°/0°
26-ก.พ.-17 11°/1°
27-ก.พ.-17 14°/3°
28-ก.พ.-17 5°/-4°

อากาศปักกิ่ง ตลอดทั้งปี

อากาศปักกิ่ง มกราคม อากาศปักกิ่ง กุมภาพันธ์
อากาศปักกิ่ง มีนาคม อากาศปักกิ่ง เมษายน
อากาศปักกิ่ง พฤษภาคม อากาศปักกิ่ง มิถุนายน
อากาศปักกิ่ง กรกฎาคม อากาศปักกิ่ง สิงหาคม
อากาศปักกิ่ง กันยายน อากาศปักกิ่ง ตุลาคม
อากาศปักกิ่ง พฤศจิกายน อากาศปักกิ่ง ธันวาคม

ไลน์ปรึกษาเพื่อน
[X] close