สนามบิน ต้าซิง ปักกิ่ง ยิ่งใหญ่อลังการ เปิดใช้งาน 30 ก.ย. นี้ไลน์ปรึกษาเพื่อน

สนามบิน ต้าซิง ปักกิ่ง

จีนเตรียมความพร้อมสำหรับสนามบินใหม่ สนามบิน ต้าซิง (Beijing Daxing International Airport) โดยได้มีการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมาเพื่อประมินความพร้อมของการดำเนินงานต่าง ๆ โดยใช้เวลาในการทดสอบถึง 6 ชั่วโมง และมีผู้เข้าร่วมทดสอบกว่า 6,000 คน โดยผู้โดยสารจำลอง 1,182 คน พร้อมกระเป๋าสัมภาระ 1,182 ใบ เดินทางสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาออก มีการเปิดใช้งานประตูขึ้นเครื่อง 10 บาน เคาน์เตอร์เช็กอิน 35 ตัว สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ 16 เส้น จุดตรวจความปลอดภัย 8 จุด รวมถึงอาคารเทียบเครื่องบินทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานแห่งใหม่นี้ที่ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงปักกิ่งไปทางใต้ราว 46 กิโลเมตร ถูกออกแบบมาเพิ่งแบ่งเบาปริมาณผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาตินครหลวงปักกิ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง อีกด้วย และเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดย ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง ซึ่งมีกำหนดเปิดใช้งานก่อนวันที่ 30 ก.ย. นี้ จะดำเนินการทดสอบใหญ่อีก 5 รอบ โดยการทดสอบใหญ่ทั้งหมดจะใช้ผู้โดยสารจำลอง 51,984 คน และกระเป๋าสัมภาระ 35,270 ใบ ไป ทัวร์ปักกิ่งเดือนกันยายน 2562 นี้คงได้ใช้บริการเป็นแน่

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน