Category: วันพ่อ

ทัวร์ปักกิ่งวันพ่อ 2563 (2020) พร้อมส่วนลดพิเศษทัวร์ปักกิ่งวันพ่อ 2563 (2020) พร้อมส่วนลดพิเศษ

อัพเดททัวร์ปักกิ่งวันพ่อ 5 ธันวามหาราช 2563 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการโปรแกรมทัวร์เที่ยวปักกิ่่งกำแพงเมืองจีนวันพ่อพาพ่อทัวร์ปักกิ่ง วันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์จีนวันพ่อดี ๆ มานำเสนอให้เพื่อน ๆ ได้เลือกจองกัน ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนที่มีการท่องเที่ยวเจริญรุ่งเรืองมาก ๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักมากมายให้เพื่อน ๆ ได้เลือกเที่ยวได้เลือกพักกัน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ในกรุงปักกิ่งก็จะมีพระราชวังต่าง

(วันพ่อ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วันบินไชน่าอีสเทิร์น] 24,900.-(วันพ่อ,ปีใหม่) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วันบินไชน่าอีสเทิร์น] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-124 วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองฉู่สง 13.00น. คุณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 15.45น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ MU742 19.10น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิงผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองฉู่สง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปด้วยมนต์ขลังและเสน่ห์แห่งอาณาจักรโบราณเมืองฉู่สงหรือชาวเผ่าอี้

(ธ.ค.-ปีใหม่) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน[บินCHINA SOUTHERN] 17,900.-(ธ.ค.-ปีใหม่) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน[บินCHINA SOUTHERN] 17,900.-

โค้ดทัวร์ GH-121 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน 10.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

ทัวร์จีนวันพ่อ 2563 (2020) พร้อมส่วนลดพิเศษทัวร์จีนวันพ่อ 2563 (2020) พร้อมส่วนลดพิเศษ

ทัวร์จีนวันพ่อ อัพเดทโปรแกรมทัวร์จีนประจำวันพ่อ 2563 (2020)  กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะพาคุณพ่อไปทัวร์จีนในช่วงวันหยุดยาว วันพ่อ 5 ธันวาคม อีกไม่กี่วันที่จะมาถึงนี้ ซึ่งปี 2563 ตรงกับวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2563 เพียงแค่เราลาวันจันทร์กับวันอังคารสองวันเราก็มีวันหยุดยาว ๆ พอที่จะไปทัวร์จีนได้แล้ว