Category: วันมาฆบูชา

ทัวร์จีนวันมาฆบูชา 2564 (2021) มีส่วนลดให้แน่นอนทัวร์จีนวันมาฆบูชา 2564 (2021) มีส่วนลดให้แน่นอน

อัพเดททัวร์จีนวันมาฆบูชา 2564 (2021) กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปทัวร์จีนแล้วอยากจะได้โปรแกรมทัวร์จีนทุกเส้นทางวันนี้ผมได้รวบรวมเอามาให้เพื่อน ๆ ได้เลือกจองกันมีหลากหลายเส้นทางมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ทัวร์คุนหมิง, ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จางเจียเจี้ย และอีกหลากหลาย วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี 1 มีนาคม 2564  ลาวันศุกร์เพิ่มอีกหนึ่งวัน

(ม.ค.-ก.พ.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน[บินการบินไทย] 24,900.-(ม.ค.-ก.พ.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน[บินการบินไทย] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-119 วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)-เฉินตู-ตูเจียงเยี่ยน 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 10.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่