Category: มีนาคม

ทัวร์คุนหมิง มีนาคม 2563 (2020) มอบส่วนลดพิเศษสำหรับคุณทัวร์คุนหมิง มีนาคม 2563 (2020) มอบส่วนลดพิเศษสำหรับคุณ

ทัวร์คุนหมิง มีนาคม อัพเดทัวร์คุนหมิงเดือนมีนาคม 2563 (2020) กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังอยากจะเดินทางไปทัวร์คุนหมิง มีนาคมนี้แล้วอยากได้โปรแกรมเที่ยวจีนคุนหมิง วันนี้ผมมีโปรแกรมคุนหมิงจีน 2020 มาฝากเพื่อน ๆ ให้ได้เลือกจองกันคุนหมิงเป็นอีกหนึ่งเมืองน่าเที่ยว คุนหมิง เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”

ทัวร์จางเจียเจี้ยเดือนมีนาคม 2563 (2020) มอบส่วนลดพิเศษสำหรับคุณทัวร์จางเจียเจี้ยเดือนมีนาคม 2563 (2020) มอบส่วนลดพิเศษสำหรับคุณ

ทัวร์จางเจียเจี้ย มีนาคม อัพเดททัวร์จางเจียเจี้ย มีนาคม 2563 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากจะไปทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2020 นี้ แล้วอยากได้โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก วันนี้ผมมีมาฝากเพื่อน ๆ ให้ได้เลือกจองกัน จางเจียเจี้ยในเดือนมีนาคม นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเที่ยวเพราะเป็นปลายฤดูหนาวแล้วต้นไม้ใบหญ้าเริ่มผลิใบผลิดอกเขียวขจีสวยงามในช่วงนี้หุบเขาจางเจียเจี้ยก็จะเต็มไปด้วยความเขียวของใบไม้นานาพันธุ์ ถามว่าไปทัวร์จางเจียเจี้ยไปดูอะไรถ้าให้บอกก็คงบอกกันไม่หมดแน่นอน เราไปดูไฮไลท์ของการไปเที่ยวจางเจียเจี้ยกันเลยดีกว่าครับ 1 กรุงเทพฯ

(มี.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน[บิน THAI SMILE] 16,888.-(มี.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน[บิน THAI SMILE] 16,888.-

โค้ดทัวร์ SS-143 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – ตุลาคม 2560 วันแรก กรุงเทพฯ -ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน

(มี.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน[บินHONG KONG AIRLINE] 10,888.-(มี.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน[บินHONG KONG AIRLINE] 10,888.-

โค้ดทัวร์ SS-142 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์– กันยายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-ชายหาดน้ำตื้น-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) 05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4

(มี.ค.-เม.ย.) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน[บินCHINASOUTHERN] 16,888.-(มี.ค.-เม.ย.) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน[บินCHINASOUTHERN] 16,888.-

โค้ดทัวร์ SS-139 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน 10.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ )

(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน[บินCHINA EASTERN] 22,888 .-(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน[บินCHINA EASTERN] 22,888 .-

โค้ดทัวร์ SS-138 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – มิถุนายน2560 วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เมืองฉู่สง 12.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ )

(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน[บินไทยสมายล์] 12,888.-(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน[บินไทยสมายล์] 12,888.-

โค้ดทัวร์ SS-137 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย 11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E

(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 14,888.-(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 14,888.-

โค้ดทัวร์ SS-135 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 21.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3

(ก.พ.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 9,888.-(ก.พ.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 9,888.-

โค้ดทัวร์ SS-134 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 21.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2563 (2020) มีส่วนลดแน่นอนทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2563 (2020) มีส่วนลดแน่นอน

ทัวร์จีน มีนาคม อัพเดททัวร์จีนประจำเดือนมีนาคม 2563 (2020)  กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังอยากจะเดินทางไปทัวร์จีนหรือว่าหาโปรแกรมทัวร์จีนดี ๆ ในช่วงเดือนมีนาคม นี้ ผมมีมาฝากเพื่อน ๆ มากมายหลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทัวร์ปักกิจ่งกำแพงเมืองจีน ฉงชิ่ง อู่หลง-ต้าจู๋-สุ้ยหนิง-เฉินตู 6 วัน 5 คืน