Category: สิงหาคม

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน[บินไชน่าอีสเทิร์น] 27,900.-(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน[บินไชน่าอีสเทิร์น] 27,900.-

โค้ดทัวร์ GT-29 วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU/FM) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน วันที่สอง กรุงเทพฯ-

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี๊ย 6วัน 23,900.-(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ระเบียงกระจกสือหลินเซี๊ย 6วัน 23,900.-

โค้ดทัวร์ GT-26 กำหนดการเดินทาง วันที่ 22-27 ก.ค. 59 ราคา 23,900.- วันที่ 11-16 ส.ค.59 (วันแม่) ราคา 23,900.- วันที่ 25-30 ส.ค. 59 ราคา

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน[การบินไทย] 24,900.-(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน[การบินไทย] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GT-25 วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 10.10

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กง 5วัน3คืน[บินแอร์ไชน่า] 16,900.-(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กง 5วัน3คืน[บินแอร์ไชน่า] 16,900.-

โค้ดทัวร์ GT-24 • เที่ยว..กำแพงเมืองจีน..1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชม..พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง…ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง • ชมความงดงามของ..พระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงสุดอลังการ…..กายกรรมปักกิ่ง • ช้อปปิ้งสุดมันส์…ถนนหวังฟู่จิ่ง THE PLACE และ

(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5วัน4คืน[บินนกสกุ๊ต] 17,900.-(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5วัน4คืน[บินนกสกุ๊ต] 17,900.-

โค้ดทัวร์ GH-42 กำหนดการเดินทาง วันที่ 17-21/24-28 มิ.ย. 59 ราคา 17,900.- วันที่ 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 ก.ค.59 ราคา 17,900.-

(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5วัน4คืน[บินนกสกุ๊ต] 17,900.-(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5วัน4คืน[บินนกสกุ๊ต] 17,900.-

โค้ดทัวร์ GH-28 กำหนดการเดินทาง วันที่ 17-21/24-28 มิ.ย. 59 ราคา 17,900.- วันที่ 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 ก.ค.59 ราคา 17,900.-

(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5วัน4คืน[บินMU] 24,900.-(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5วัน4คืน[บินMU] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-39 • เฉินตู…ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ *ไม่รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว ** **

(25-30 ส.ค.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน[บินTG] 27,900.-(25-30 ส.ค.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน[บินTG] 27,900.-

โค้ดทัวร์ GH-35 • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • มรดกโลก….อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ • พร้อมชม โชว์ธิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • เฉินตู…ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า…สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน •

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน(CA) 20,900.-(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน(CA) 20,900.-

โคัดทัวร์ GH-33 • เที่ยว กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามของ พระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์..THE PLACE ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง • ชมโชว์ตื่นเต้นเร้าใจ…กายกรรมปักกิ่ง •

(ส.ค.-ต.ค.) ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[บินCA] 20,900.-(ส.ค.-ต.ค.) ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[บินCA] 20,900.-

โค้ดทัวร์ GH-31 • เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง…ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์.. ถนนหวังฟู่จิ่ง ตลาดรัสเซีย • เมนูพิเศษ….อาหารกวางตุ้ง, สุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่ง

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5วัน4คืน[บินTG] 25,900.-(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5วัน4คืน[บินTG] 25,900.-

โค้ดทัวร์ GH-30 • เที่ยวกำแพงเมืองจีน…หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง • ช้อปปิ้งสุดมันส์…ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฟู่จิ่งและ ตลาดรัสเซีย • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว…พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ …กายกรรมปักกิ่ง ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว** **

ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม 2563 (2020) มีส่วนลดพิเศษแน่นอนจ้าทัวร์จีนเดือนสิงหาคม 2563 (2020) มีส่วนลดพิเศษแน่นอนจ้า

ทัวร์จีน สิงหาคม อัพเดททัวร์จีนประจำเดือนสิงหาคม 2563 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวจีนในเดือนสิงหาคม 2563 (2020) นี้ ช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นฤดูร้อนของจีนในช่วงนี้อากาศจะร้อนหน่อยแต่ก็ไม่ร้อนเท่าเมืองไทย ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเที่ยวจีน ซึ่งมีหลากหลายเส้นทางให้เพื่อน ๆ ได้เลือกเที่ยวกันในเดือนสิงหาคมมีวันหยุดพิเศษวันแม่แห่งชาติอีกด้วยโดยหยุดวันที่ 12 สิงหาคม เหมาะมาก ๆ