Category: เมษายน

(เม.ย.-มิ.ย.) ทัวร์มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3 วัน[บินแอร์มาเก๊า] 11,888.-(เม.ย.-มิ.ย.) ทัวร์มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3 วัน[บินแอร์มาเก๊า] 11,888.-

โค้ดทัวร์ SS-5 กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมพื้นเมือง-การแสดงน้ำพุเต้นระบำ 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน AIR MACAU (NX)

(เม.ย.-ต.ค.) ทัวร์นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5วัน[บินNOK SCOOT] 16,999.-(เม.ย.-ต.ค.) ทัวร์นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5วัน[บินNOK SCOOT] 16,999.-

กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – ตุลาคม 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – นานกิง 10.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ 6

(22-24เม.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 10,888.-(22-24เม.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 10,888.-

โค้ดทัวร์ SS-2 กำหนดการเดินทาง วันที่ 22-24 เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-ชายหาดน้ำตื้น-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) 05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู

(เม.ย.) ทัวร์จาเจียเจี้ย 4วัน[บิน NEWGEN AIRWAYS] 12999.- พิเศษมา 2 จ่าย 1(เม.ย.) ทัวร์จาเจียเจี้ย 4วัน[บิน NEWGEN AIRWAYS] 12999.- พิเศษมา 2 จ่าย 1

โค้ดทัวร์ SS-145 กำหนดการเดินทาง 04-07 / 07-10 / 10-13 เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-จางเจียเจี้ย 14.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3

(มี.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน[บิน THAI SMILE] 16,888.-(มี.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน[บิน THAI SMILE] 16,888.-

โค้ดทัวร์ SS-143 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – ตุลาคม 2560 วันแรก กรุงเทพฯ -ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน

(มี.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน[บินHONG KONG AIRLINE] 10,888.-(มี.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน[บินHONG KONG AIRLINE] 10,888.-

โค้ดทัวร์ SS-142 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์– กันยายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-ชายหาดน้ำตื้น-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) 05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4

(เม.ย.,พ.ค.) ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4วัน[บินCHINA EASTERN] 15,888.-(เม.ย.,พ.ค.) ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4วัน[บินCHINA EASTERN] 15,888.-

โค้ดทัวร์ SS-140 กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง 12.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ )

(มี.ค.-เม.ย.) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน[บินCHINASOUTHERN] 16,888.-(มี.ค.-เม.ย.) ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน[บินCHINASOUTHERN] 16,888.-

โค้ดทัวร์ SS-139 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน 10.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ )

(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน[บินCHINA EASTERN] 22,888 .-(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน[บินCHINA EASTERN] 22,888 .-

โค้ดทัวร์ SS-138 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – มิถุนายน2560 วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เมืองฉู่สง 12.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ )

ทัวร์จีนวันจักรีมหาราช 2563 (2020) มีส่วนลดพิเศษให้แน่นอนทัวร์จีนวันจักรีมหาราช 2563 (2020) มีส่วนลดพิเศษให้แน่นอน

ทัวร์จีนวันจักรี อัพเดททัวร์จีนช่วงวันจัักรีมหาราช 2563 (2020) กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาทัวร์จีนในวันหยุดราชการแบบนี้เหมาะมาก ๆ ที่จะไป ทัวร์จีน 2563 เพราะด้วยความที่เราได้หยุดยาววันจักรีตรงกับวันศุกร์ที่ 6 เมษายน  2563 หยุดยาว 3  วันเหมาะมาก ๆ ที่จะไปทัวร์จีนด้วยความที่ประเทศจีนมีโปรแกรมทัวร์ที่หลากหลายมาก

(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน[บินไทยสมายล์] 12,888.-(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน[บินไทยสมายล์] 12,888.-

โค้ดทัวร์ SS-137 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย 11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E

(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 14,888.-(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 14,888.-

โค้ดทัวร์ SS-135 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 21.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3

(ก.พ.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 9,888.-(ก.พ.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 9,888.-

โค้ดทัวร์ SS-134 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 21.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3

ทัวร์จีนวันสงกรานต์ 2563 (2020) พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับทุกท่านแน่นอนทัวร์จีนวันสงกรานต์ 2563 (2020) พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับทุกท่านแน่นอน

ทัวร์จีน สงกรานต์ อัพเดท ทัวร์จีนช่วงสงกรานต์ 2563 (2020) กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากจะเดินทางไปทัวร์จีนวันสงกรานต์ วันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์จีนมากฝากเพื่อน ๆ หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน และยังมีหลากหลายเส้นทางอื่น ๆ อาทิ ทัวร์เจิ้งโจว ไคฟง เส้าหลิน

ทัวร์ปักกิ่งเดือนเมษายน 2563 (2020) มอบส่วนลดพิเศษสำหรับคุณทัวร์ปักกิ่งเดือนเมษายน 2563 (2020) มอบส่วนลดพิเศษสำหรับคุณ

ทัวร์ปักกิ่ง เมษายน มาแล้วจ้าสำหรับทัวร์ปักกิ่งเดือนเมษายน 2563 (2020) สำรหรับเพื่อน ๆ อยากไปเที่ยวปักกิ่งในเดือนเมษายน ซึ่งเดือนเมษายนของทุกปีมีวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเราได้หยุดกันตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนไปจนถึง 17 เมษายน 2563 กันเลยที่เดียถือว่าหยุดยาวๆ แบบนี้ทัวร์ปักกิ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการท่องเที่ยว ทัวร์จีนสงกรานต์ 2563 ผมได้รวบรวมเอาโปรแกรมทัวร์ปักกิ่งไว้ให้เพื่อน ๆ

ทัวร์จีนเดือนเมษายน 2563 (2020) มีส่วนลดแน่นอนพิเศษให้แน่นอนทัวร์จีนเดือนเมษายน 2563 (2020) มีส่วนลดแน่นอนพิเศษให้แน่นอน

ทัวร์จีนเมษายน 2563 อัพเดททัวร์จีนประจำเดือนเมษายน 2563 (2020) สำหรับช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้ ผมขอแนะนำโปรแกรมทัวร์จีนหลากหลายเส้นทางให้เพื่อน ๆ ได้มีตัวเลือกในการจองทัวร์จีนเดือนเมษายน 2563 นี้ ซึ่งจีนเป็นอีกประเทศที่น่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วงเดือนเมษายนจีนก็ถือว่าน่าเที่ยวเพราะมีเมืองที่เป็นธรรมชาติอากาศดีไม่หนาวเหมือนเดือนมกราคม ขึ้นขั้นหิมะตกกันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าหนาวมาก ๆ เดือนเมษายนเหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่ไม่ชอบอากาศหนาว วันนี้มีทัวร์จีนเที่ยวหลากหลายเส้นทางมาให้เพื่อน ๆ