(เม.ย.-ก.ย.) ทัวร์ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว โชว์นางจิ้งจอกขาว 6วัน[บินCZ) 21,888.-

โค้ดทัวร์ SS-22 กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – กันยายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-ฉางซา-ฟ่งหวง 04.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ

Read more

(เม.ย.-พ.ค.) ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เขาอวตาร ประตูสวรรค์ 5วัน[บินไทยสมายล์] 16,888.-

โค้ดทัวร์ SS-21 กำหนดการเดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2560 วันแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา 11.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู

Read more

(สงกรานต์) ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เขาอวตาร โชว์นางจิ้งจอกขาว 4วัน[บินNEWGEN] 25,888.-

โค้ดทัวร์ SS-20 กำหนดการเดินทาง 13-16 เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-จางเจียเจี้ย 14.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน NEWGEN AIRWAYS

Read more

(เม.ย.) ทัวร์จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4วัน[บินNEWGEN] 15,888.-

โค้ดทัวร์ SS-19 กำหนดการเดินทาง 7-10 / 10-14 เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-จางเจียเจี้ย 14.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน

Read more

(สงกรานต์) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)หังโจว 5วัน[บินSHANGHAI AIR] 32,888.-

โค้ดทัวร์ SS-17 กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-15 / 12-16 เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง 06.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ )

Read more

(สงกรานต์) ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เขาอวตาร 5วัน[บินCHINA SOUTHERN] 23,888.-

โค้ดทัวร์ SS-16 กำหนดการเดินทาง วันที่ 13-17 เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย 04.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ

Read more

(เม.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND หังโจว อู๋ซี 5วัน[บินเซี่ยงไฮ้แอร์] 29,888.-

โค้ดทัวร์ SS-15 กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-15 / 12-16 / 13-17 เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ 06.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ

Read more

(เม.ย.-มิ.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน[บิน SICHUAN AIR] 20,888.-

โค้ดทัวร์ SS-14 กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู 15.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู

Read more

(เม.ย.-มิ.ย.) ทัวร์เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 5วัน 17,888.-

โค้ดทัวร์ SS-12 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ –เฉินตู 15.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู

Read more

(เม.ย.-มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี เซี่ยงไฮ้ 6วัน[บินCHINA EASTERN] 20,888.-

โค้ดทัวร์ SS-11 กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 22.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4

Read more

(เม.ย.-ต.ค.) ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน[บินไทยสมายล์] 12,888.-

โค้ดทัวร์ SS-10 กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน– มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย 11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน

Read more

(เม.ย.,มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกSWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน[บินแอร์เอเชีย] 14,888.-

โค้ดทัวร์ SS-8 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 21.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู

Read more

(เม.ย.-มิ.ย.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 10,888.-

โค้ดทัวร์ SS-7 กำหนดการเดินทาง เดือนเม.ย. – มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 21.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู

Read more

(เม.ย.-มิ.ย.) ทัวร์มาเก๊า จูไห่ Chimelong 3 วัน[บินแอร์มาเก๊า] 11,888.-

โค้ดทัวร์ SS-5 กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมพื้นเมือง-การแสดงน้ำพุเต้นระบำ 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน AIR MACAU (NX)

Read more

(เม.ย.,ต.ค.) ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6วัน[บินTHAI SMILE] 20,888.-

โค้ดทัวร์ SS-4 กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2560 วันแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา 11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3

Read more

(เม.ย.-ต.ค.) ทัวร์นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5วัน[บินNOK SCOOT] 16,999.-

กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – ตุลาคม 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – นานกิง 10.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ 6

Read more

(22-24เม.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 10,888.-

โค้ดทัวร์ SS-2 กำหนดการเดินทาง วันที่ 22-24 เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-ชายหาดน้ำตื้น-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) 05.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู

Read more

(เม.ย.) ทัวร์จาเจียเจี้ย 4วัน[บิน NEWGEN AIRWAYS] 12999.- พิเศษมา 2 จ่าย 1

โค้ดทัวร์ SS-145 กำหนดการเดินทาง 04-07 / 07-10 / 10-13 เมษายน 2560 วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-จางเจียเจี้ย 14.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3

Read more

ทัวร์เซี่ยงไฮ้เดือนพฤษภาคม 2563 (2020) พร้อมส่วนลดพิเศษแน่นอน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ พฤษภาคม อัพเดททัวร์เซี่ยงไฮ้ประจำเดือนพฤษภาคม 2020 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะไป ทัวร์จีน 2563 เดือนพฤษภาคมนี้ วันนี้ผมได้รวบรวมโปรแกรมทัวร์เซี่ยงไฮ้หลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทัวร์เซี่ยงไฮ้เมืองเดียวหรือจะพ่วงด้วย ทัวร์หังโจว อู๋ซี ผู่โถวซาน ซูโจ และอื่น ๆ อีกมากมายมาให้ เพื่อน ๆ

Read more

(มี.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน[บิน THAI SMILE] 16,888.-

โค้ดทัวร์ SS-143 กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม – ตุลาคม 2560 วันแรก กรุงเทพฯ -ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน

Read more
[X] close