(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5วัน4คืน[บินMU] 24,900.-

โค้ดทัวร์ GH-39 • เฉินตู…ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ *ไม่รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว ** **

Read more

(พ.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน5คืน[บินTG] 29,900.-

โค้ดทัวร์ GH-38 • เฉินตู…ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน วังแพะเขียว ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • พร้อมชมโชว์ธิเบตที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ *ไม่รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว **

Read more

(ต.ค.-พ.ย.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน7คืน[บินTG] 42,900.-

โค้ดทัวร์ GH-37 • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • มรดกโลก…อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ • พร้อมชม โชว์ทิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • เฉินตู…ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า…สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน •

Read more

(ต.ค.-พ.ย.) ทัวร์เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว6วัน5คืน[บินTG] 36,900.-

โค้ดทัวร์ GH-36 • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • มรดกโลก…อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ • พร้อมชม โชว์ทิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • เฉินตู…ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า…สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน •

Read more

(25-30 ส.ค.) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน[บินTG] 27,900.-

โค้ดทัวร์ GH-35 • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • มรดกโลก….อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ • พร้อมชม โชว์ธิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน • เฉินตู…ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า…สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน •

Read more

(ต.ค) ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน4คืน[บินMU] 34,900.-

โค้ดทัวร์ GH-34 • จิ่วจ้ายโกว…ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี • เฉินตู…ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ *รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว* ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว ** **

Read more

ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2562 (2019) มีส่วนลดพิเศษให้คุณแน่นอน

ทัวร์จีน ตุลาคม 2562 อัพเดททัวร์จีนประจำเดือนตุลาคม 2562 (2019) สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาทัวร์เที่ยวจีนในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี่ถือว่าเป็นฤดูที่สวยงามอีกหนึ่งฤดูของจีน ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีจีนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามด้วยความหลากหลายของพื้นที่ทางธรรมชาติทำให้เราได้พบเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่หาดูที่อื่นไม่ได้ อาทิเช่นความงามของทะเลสาบ ความงามของป่าไม้ที่ร่วมใจกันเปลี่ยนสีของใบไม้ทั่วทั้งปา วันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2562 มาฝากเพื่อน ๆ กัน   โปรแกรมทัวร์จีน ตุลาคม

Read more

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน(CA) 20,900.-

โคัดทัวร์ GH-33 • เที่ยว กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามของ พระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์..THE PLACE ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง • ชมโชว์ตื่นเต้นเร้าใจ…กายกรรมปักกิ่ง •

Read more

(ก.ย.-ต.ค.) เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[บินCA] 21,900.-

โค้ดทัวร์ GH-32 • เที่ยวกำแพงเมืองจีน…หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ช้อปปิ้งสุดมันส์…ถนนหวังฟู่จิ่ง และ ตลาดรัสเซีย • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พิเศษ…ชมโชว์สุดอลังการ…กายกรรมปักกิ่ง • บุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว

Read more

(ส.ค.-ต.ค.) ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน[บินCA] 20,900.-

โค้ดทัวร์ GH-31 • เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง…ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์.. ถนนหวังฟู่จิ่ง ตลาดรัสเซีย • เมนูพิเศษ….อาหารกวางตุ้ง, สุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่ง

Read more

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5วัน4คืน[บินTG] 25,900.-

โค้ดทัวร์ GH-30 • เที่ยวกำแพงเมืองจีน…หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง • ช้อปปิ้งสุดมันส์…ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฟู่จิ่งและ ตลาดรัสเซีย • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว…พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ …กายกรรมปักกิ่ง ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว** **

Read more

ทัวร์จีนเดือนกรกฎาคม 2563 (2020) มีส่วนลดพิเศษแน่นอน

ทัวร์จีน กรกฎาคม อัพเดททัวร์จีนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (2020) ที่กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วตอนนี้ เดือนกรกฎาคม จีนถือว่าเป็นฤดูร้อนถึงจะเป็นฤดูร้อนอากาศก็ยังเย็นสบายกว่าฤดูร้อนบ้านเราช่วงเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นอีกเดือนที่หน้าเที่ยวของประเทศจีนถึงแม้บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกบ้างแต่ก็ไม่มากเพื่อความไม่ประมาทควรพกร่มกันฝนไปด้วยนะครับ วันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์จีนเดือนกรกฎาคม 2563 มาฝากเพื่อน ๆ ตามลิงค์โปรแกรมที่ให้ไว้ด้านล่างเลยสนใจโปรแกรมทัวร์จีนตัวไหนก็สามารถคลิกลิงค์เพื่อดูโปรแกรมจีนเต็ม ๆ ได้เลย   โปรแกรมทัวร์จีน กรกฎาคม 2563 โค้ดทัวร์

Read more

ทัวร์จีนเดือนกันยายน 2562 (2019) มีส่วนลดแน่นอน

ทัวร์จีน กันยายน 2562 กลับมาอัพเดทกันอีกครั้งสำหรับทัวร์จีนประจำเดือนกันยายน 2019 สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาทัวร์จีนของเดือนกันยายน 2561 (2018) จะได้พาครอบครัวไปเที่ยวจีน เมืองจีนเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒธรรม และธรรมชาติ รับรองว่าไปเที่ยวเมืองจีนทั้งปีก็อาจจะยังเที่ยวไม่ครบเพราะว่าเมืองจีนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีมากมายและประเทศจีนก็เที่ยวได้ทุกเดือนไม่มีเบื่อ ซึ่งเดือนกันยายน 2562 ก็เช่นกันเป็นอีกเดือนที่หน้าไปทัวร์จีนมาก ๆ วันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์จีนเดือนกันยายน

Read more

ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม 2562 (2019) มีส่วนลดพิเศษแน่นอนจ้า

ทัวร์จีน สิงหาคม อัพเดททัวร์จีนประจำเดือนสิงหาคม 2562 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวจีนในเดือนสิงหาคม 2562 (2019) นี้ ช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นฤดูร้อนของจีนในช่วงนี้อากาศจะร้อนหน่อยแต่ก็ไม่ร้อนเท่าเมืองไทย ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเที่ยวจีน ซึ่งมีหลากหลายเส้นทางให้เพื่อน ๆ ได้เลือกเที่ยวกันในเดือนสิงหาคมมีวันหยุดพิเศษวันแม่แห่งชาติอีกด้วยโดยหยุดวันที่ 12 สิงหาคม เหมาะมาก ๆ

Read more

(ก.ย.) ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู 5วัน4คืน[บินTG] 36,900.-

โค้ดทัวร์ GH-0 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว…ลอยน้ำได้ • ตระการตา….เขื่อนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก “ซานเสียต้าป้า” • ผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น…..ระดับกินเนสบุ๊ค • ล่องเรือสำราญ “YANGTZE GOLD ” ระดับ 5

Read more
[X] close