Category: โปรแกรมทัวร์จีน

(ต.ค.-ธ.ค.) ทัวร์เส้นทางสายไหม วัดถ้ำโม่เกา ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว 6วัน(บินเสฉวนแอร์) 29,888.-(ต.ค.-ธ.ค.) ทัวร์เส้นทางสายไหม วัดถ้ำโม่เกา ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว 6วัน(บินเสฉวนแอร์) 29,888.-

(ต.ค.-ธ.ค.) ทัวร์หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน(บินแอร์ไชน่า) 20,900.-(ต.ค.-ธ.ค.) ทัวร์หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน(บินแอร์ไชน่า) 20,900.-