Tag: พลับพลาเทียนอานเหมิน

จัตุรัสเทียนอานเหมิน กลางกรุงใจกลางปักกิ่งจัตุรัสเทียนอานเหมิน กลางกรุงใจกลางปักกิ่ง

วันนี้จะพาเพื่อน ๆ ไปทัวร์ปักกิ่ง และสถานที่ที่ทัวร์ปักกิ่งจะต้องไปคือจัตุรัสเทียนอันเหมินนั่นเองก่อนอื่นเรามารู้จัก สถานที่โดยรอบกันก่อน จัตุรัสเทียนอานเหมิน ตั้งอยู่ตรงใจกลางกรุงปักกิ่ง หน้าพลับพลาเทียนอานเหมิน เนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน ตลอดเวลาจัดงานฉลองวันชาติจีน โดยทั้ง 4 ทิศ มีถนนล้อมรอบจัตุรัสเทียนอันเหมินถึง 12