แนะนำพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน ที่กรุงปักกิ่งไลน์ปรึกษาเพื่อน

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้จะพาเพื่อน ๆ ไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่กรุงปักกิ่งกัน ตึกพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (The National Museum of China) ตั้งอยู่ที่ 16 ถนน East Chang’an (ทางด้านขวามือของอนุสาวรีชนหรือทางทิศตะวันออกของจัตุรัสเทียนอันเหมือน) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์จีนที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเหนือ The Museum of The Chinese Revolution และส่วนใต้ The National Museum of Chinese History สำหรับแสดงวัตถุโบราณ ภาพ หนังสือ โมเดลต่าง ๆ และหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของจีนที่สืบทอดต่อกันมารวมไปถึงประวัติศาสตร์สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 30 หยวน เพื่อน ๆ ที่มา ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน อย่าลืมแวะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน ที่กรุงปักกิ่ง กันนะครับ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน