บ้านดินถู่โหลว ตามรอยมู่หลานไลน์ปรึกษาเพื่อน

สวัสดีครับหลังจาก Disney Thailand ได้ปล่อยคลิปตัวอย่างแรกของหนังเรื่องมู่หลานออกมาเป็นตัวอย่างหนังสั้น ๆ เพียง 1 นาทีครึ่งเป็นฉากแรกของหมู่บ้านที่มู่หลานอยู่ซึ่งเป็นหมู่บ้านดินในประเทศจีนที่เรียกว่า ถู่โหลว ซึ่งบ้านดินถู่โหลวตั้งกระจัดกระจายอยู่ในเมืองหนานจิง โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-20 คาบเกี่ยวถึง 3 ราชวงศ์อันได้แก่ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง โดยชาวฮกเกี้ยน โดยออกแบบเป็นวงกลมขนาดใหญ่สูงตั้งแต่ 2-5 ชั้น โดยกระจายอยู่ทั่วเมืองหนานจิ้งกว่า 1,300 หลัง เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน บางหลังมีอายุมากกว่า 700 ปี และได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก ในปี 2008 คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนบ้านดินให้เป็นเป็นมรดกโลก และในปี 2011 ได้รับการจัดอันดับจากการท่องเที่ยวประเทศจีน การเดินทางไปยังบ้านดินถู่โหลดในปัจจุบันนั้นสะดวกสบายมาก ๆ รัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนสร้างถนนหนทางเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถนั่งเครื่องบินลงที่ เซียะเหมิน แล้วนั่งรถมาประมาณ 2 ชั่วโมง

ขอบคุณภาพจาก vacationistmag

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน